Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Untitled Document

Cadrul natural

Coordonatele geografice / Clima / Relieful / Apele

Prezentarea județului Caraș-Severin
descarcă aici

TopClima

Potrivit datelor înregistrate, temperatura medie anuală în zonă este cuprinsa între 10,4°C -10,5°C).
Luna cea mai calduroasa este luna iulie, cu o temperatură medie cuprinsă între 21 și 22°C, iar luna cea mai rece este ianuarie, înregistrându-se temperaturi medii cuprinse între -2 și O°C.

În ceea ce privește anotimpurile, primăverile sunt scurte și mai timpurii, mai călduroase decât în alte parți. Sunt frecvente variațiile de temperatură, perioadele calde fiind frecvent întrerupte de zile cu temperaturi de iarnă.

Vara predomină masele de aer tropical și masele de aer atlantic, care duc la apariția ploilor. Verile sunt lungi și călduroase, iar de multe ori durează din mai până în septembrie, temperatura medie depășind 20°C.

Toamnele au durate variabile și uneori durează din octombrie până în decembrie, media temperaturii depășind 11°C. Primele zile de îngheț apar de obicei în ultima decadă a lunii octombrie. Apar, de asemenea, perioade termice anormale și toamna, temperatura lunii noiembrie fiind mai ridicată decât cea a lunii octombrie, în unii ani caracteristică este “Vara lui Mioi”, o anomalie înregistrată de 27 de ori între anii 1923-I963, care ține 1-3 săptămâni, de la sfârșitul lui octombrie până la începutul lui noiembrie.

Iernile sunt mai scurte și mai blânde ca în alte zone ale tării, în unii ani temperatura medie a iernii fiind pozitivă, doar în luna ianuarie, luna cea mai rece, se înregistrează temperaturi medii negative, sub -1°C. În luna aprilie temperatura medie este mai ridicată decât în restul țării.

Cantitatea medie de precipitații în arealul comunei este de 700 mm/an. Ploile de primăvară și topirea rapidă a zăpezii provoacă creșterea nivelului apelor și implicit, deversări și inundații.

TopRelieful

Din punct de vedere geomorfologic se disting trei unități principale de relief: dealurile, câmpia înaltă piemontană și luncile. Altitudinea medie a reliefului pe care este așezată localitatea este de 140m.

Dealurile ocupă o suprafață mai mică în sudul perimetrului, reprezentând ultimele prelungiri spre nord ale dealurilor Doclinului, cu altitudini în zonă de până la 230 m (Dealul Crucii 229 m, Dealul Tâlva 225 m, Dealul Grindului 217 m, Dealul Lazu 196 m).

TopApele

Principala arteră hidrografică este râul Bârzava. Bazinul Bârzavei aparține sistemului hidrologic Tisa-Bega, râul fiind un afluent al Timișului, în care se varsă pe teritoriul Serbiei, la 31 km de frontieră. Altitudinea medie a cursului Bârzavei este de 300 m, cu o pantă de 6,2%. Lungimea totală a râului este de 175 km, din care 129 km se desfășoara pe teritoriul țării, și doar 15 km pe teritoriul comunei Berzovia.

Afluenții Bârzavei pe teritoriul Berzoviei sunt mici: pârâul Fizeș și un alt afluent, Vornicul.